ข่าวกิจกรรม

 • คณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558 สนามสอบโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
  ส่ง 30 มี.ค. 2559 18:57 โดย Jetsada Siriphok
 • รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2559 16 มกราคม 2559 รับเกียรติบัตร+เข็มกลัด รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา มอบโดยนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในงานวันคร ...
  ส่ง 30 มี.ค. 2559 18:46 โดย Jetsada Siriphok
 • อบรม Google Sites. ให้บุคลากร รร.ปทุมราชวงศา นายพิชิต กะมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา มีนโยบายให้ครูและบุคลากรทุกคน มีเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจ ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2559 17:18 โดย Jetsada Siriphok
 • งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 7-8 ธันวาคม 2558 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับ ม.ต ...
  ส่ง 7 ธ.ค. 2558 20:13 โดย Jetsada Siriphok
 • DLIT-Google Apps. : โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม                       17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้รับเกียรติจาก นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ ...
  ส่ง 19 พ.ย. 2558 06:16 โดย Jetsada Siriphok
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

งานจัดทำวิดีโอ

 • ประชุมสหวิทยาเขต8 อำนาจเจริญ สพม 29 ปี 2559 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เดินทางมามอบนโยบาย ในการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สหว ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2559 10:45 โดย Jetsada Siriphok
 • การประกวด ธิดาปทุมราชวงศา 2558 ในงาน 22 ปี ของดีปทุมราช VTR เปิดตัว การประกวดธิดาปทุมราชวงศา ประจำปี 2558 ในงาน "22 ปี ของดีปทุมราชฯ" ทั้งหมด 18 สาวงาม จากเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา, เทศบาลตำบลคำโพน, เทศบาลตำบลห้วย, เทศบาลตำบลหนองข่า, เทศบาลตำบลนาป่าแซง, องค์การบร ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2559 10:43 โดย Jetsada Siriphok
 • การประเมินฯ โรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น การประเมินนิเทศ กำกับติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น  โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  สพม.29
  ส่ง 20 ก.พ. 2559 10:41 โดย Jetsada Siriphok
 • ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  ส่ง 20 ก.พ. 2559 10:35 โดย Jetsada Siriphok
 • ประชุมสหวิทยาเขต 8 อำนาจเจริญ ปี 2557 8 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนปทุมราชวงศา เป็นสถานที่จัดประชุมโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 อำนาจเจริญ ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า
  ส่ง 20 ก.พ. 2559 10:13 โดย Jetsada Siriphok
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »