เกี่ยวกับ

โรงเรียนปทุมราชวงศา
เลขที่ 261 หมู่ที่ 1
ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ  37110