DLIT-Google Apps. : โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม

โพสต์7 พ.ย. 2558 10:20โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2558 06:16 ]
                      17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ได้รับเกียรติจาก นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ด้วย Google Apps for Education และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

          โดยในการอบมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม เข้าร่วมอบรมรวมทั้้งสิ้น 30 คน บรรยาการการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง
Comments