DLIT-Google Apps for EDU. : โรงเรียนเสนางคนิคม

โพสต์6 พ.ย. 2558 06:44โดยเจษฎา ศิริโภค   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2558 04:41 โดย Jetsada Siriphok ]
                      6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้รับเกียรติจาก นายสุมิตร  เรืองบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ด้วย Google Apps for Education ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเสนางคนิคม ตำบลเสนาง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

โดยในการอบมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนเสนางคนิคม เข้าร่วมอบรมรวมทั้้งสิ้น 50 คน บรรยาการการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

Comments