อบรม Google Sites. ให้บุคลากร รร.ปทุมราชวงศา

โพสต์4 ก.พ. 2559 17:08โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2559 17:18 ]
นายพิชิต กะมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา มีนโยบายให้ครูและบุคลากรทุกคน มีเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดการอบรม Google sites. ให้กับบุคลากรในคาบที่ 8 ของทุกวันพฤหัสบดี โดยได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 15,22,29 ม.ค. และ 4 ก.พ. 2559 โดยมีผู้เข้าอบรมแล้วจำนวน 60 คน
เกียรติบัตร รุ่น 1 , รุ่น 2


Comments