การอบรม


DLIT-Google Apps : โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 2560

โพสต์10 ต.ค. 2560 18:42โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2560 19:02 ]

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
ตารางการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) วันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนเสนางคนิคม


เวลา                           กิจกรรม
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ DLIT
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐  น. Google Apps for EDU, (G-mail, Google Drive, Google Calendar, Google Doc,
                                Google Sheet, Google Slide )  โดย อ.เจษฏา ศิริโภค
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. การทำแบบสอบถาม แบบทดสอบ ออนไลน์ (GoogleForm) โดย อ.เจษฏา ศิริโภค
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานด้วย (GoogleSite)โดย อ.เจษฏา ศิริโภค
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom โดย อ.เจษฏา ศิริโภค
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐  น. พิธีปิด

หมายเหตุ 
  1. ตารางการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. เวลาพักรับประทานอาหารว่างคือ 10.15-10.30 และ 14.30-14.45 น.
  3. ให้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามารถใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome ได้

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผลงานเว็บไซต์ของผู้อบรม


สเปรดชีตของ Google


DLIT-Google Apps : โรงเรียนปทุมราชวงศา #1

โพสต์19 พ.ย. 2558 06:35โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2559 18:33 ]

ตารางการอบรม การใช้ Google Apps for Education.
 ในโรงเรียนมาตรฐานสากลวัน จันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2558
 เวลา เนื้อหา 
 08.00-08.30
ลงทะเบียน เตรียมความพร้อม เปิดเครื่อง ต่ออินเตอร์เน็ต Sign-in เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี user@patum.ac.th
 08.45-09.00
พิธีเปิด บรรยายพิเศษ โดย นายพิชิต กะมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
 09.00-10.30 ที่มาและความสำคัญของ Google Apps for Education.
การเข้าสู่ระบบ Google Apps for Education.
การกำหนดปฏิทินด้วย Google Calendar
   * การกำหนดเบอร์โทรศัพท์
   * การสร้างปฏิทินส่วนตัว
   * การนำเข้าปฏิทินของผู้อื่น
การใช้งานพื้นที่แบบไม่จำกัดด้วย Google Drive
   * การจัดการโฟลเดอร์ออนไลน์(เพิ่ม/ลบ/เปลี่ยนชื่อ/ย้าย)
   * การอัพโหลด/ดาวน์โหลด
   * การแชร์ข้อมูลให้ผู้อื่นดู
10.30-10.45  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 
การใช้งานเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs.
    * การอ้างอิงข้อมูล
    * การสร้างเอกสารและการแชร์ข้อมูล
 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 
 13.00-14.30
- การจัดการตารางคำนวณด้วย Google Sheet.
- การนำเสนอออนไลน์ด้วยGoogle Slide
   * การแทรกภาพ/วีดีโอ
 14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.45-16.00 การสร้างแบบสอบถาม/ข้อสอบ ออนไลน์ ด้วย Google Form

รายละเอียดบัญชี อีเมลล์@patum.ac.th
แบบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
กิจกรรมหลังอบรม

Google Document

Google Document


1-2 of 2