วิดีโอ

จัดทำวิดีทัศน์ ในวาระงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของสหวิทยาเขต งานอำเภอ งานโรงเรียน และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประชุมสหวิทยาเขต8 อำนาจเจริญ สพม 29 ปี 2559

โพสต์20 ก.พ. 2559 10:45โดยJetsada Siriphok

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เดินทางมามอบนโยบาย ใน
การปฏิบัติงาน ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 8 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 11 โรงเรียน จาก 5 อำเภอ ได้แก่ โรงเรียนปทุมราชวงศา โรงเรียนลือวิทยาคม โรงเรียนชานุมานวิทยาคม โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม โรงเรียนศรีเจริญศึกษา โรงเรียนจิกดู่วิทยา โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม โรงเรียนมัธยมแมด โรงเรียนพนาศึกษา และโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์


การประกวด ธิดาปทุมราชวงศา 2558 ในงาน 22 ปี ของดีปทุมราช

โพสต์20 ก.พ. 2559 10:43โดยJetsada Siriphok

VTR เปิดตัว การประกวดธิดาปทุมราชวงศา ประจำปี 2558 ในงาน "22 ปี ของดีปทุมราชฯ" ทั้งหมด 18 สาวงาม จากเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา, เทศบาลตำบลคำโพน, เทศบาลตำบลห้วย, เทศบาลตำบลหนองข่า, เทศบาลตำบลนาป่าแซง, องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม,องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ


การประเมินฯ โรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น

โพสต์20 ก.พ. 2559 10:41โดยJetsada Siriphok

การประเมินนิเทศ กำกับติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น  โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  สพม.29


ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2558

โพสต์20 ก.พ. 2559 10:26โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2559 10:35 ]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประชุมสหวิทยาเขต 8 อำนาจเจริญ ปี 2557

โพสต์20 ก.พ. 2559 10:12โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2559 10:13 ]

8 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนปทุมราชวงศา เป็นสถานที่จัดประชุมโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 อำนาจเจริญ ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า

1-5 of 5