ประชุมสหวิทยาเขต8 อำนาจเจริญ สพม 29 ปี 2559

โพสต์20 ก.พ. 2559 10:45โดยJetsada Siriphok
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เดินทางมามอบนโยบาย ใน
การปฏิบัติงาน ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 8 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 11 โรงเรียน จาก 5 อำเภอ ได้แก่ โรงเรียนปทุมราชวงศา โรงเรียนลือวิทยาคม โรงเรียนชานุมานวิทยาคม โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม โรงเรียนศรีเจริญศึกษา โรงเรียนจิกดู่วิทยา โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม โรงเรียนมัธยมแมด โรงเรียนพนาศึกษา และโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์


Comments