กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 ก.ค. 2559 18:44 Jetsada Siriphok แก้ไข DLIT-Google Apps : โรงเรียนดงยางวิทยาคม 2558
28 ก.ค. 2559 18:43 Jetsada Siriphok แก้ไข DLIT-Google Apps : โรงเรียนเสนางคนิคม 2558
28 ก.ค. 2559 18:43 Jetsada Siriphok แก้ไข DLIT-Google Apps : โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 2558
28 ก.ค. 2559 18:42 Jetsada Siriphok แก้ไข DLIT-Google Apps : โรงเรียนเสนางคนิคม 2559
28 ก.ค. 2559 18:40 Jetsada Siriphok แก้ไข DLIT-Google Apps : โรงเรียนเสนางคนิคม 2559
28 ก.ค. 2559 18:33 Jetsada Siriphok แก้ไข DLIT-Google Apps : โรงเรียนเสนางคนิคม 2559
28 ก.ค. 2559 18:33 Jetsada Siriphok ย้ายหน้า DLIT-Google Apps : โรงเรียนลือวิทยาคม 2559
28 ก.ค. 2559 18:32 Jetsada Siriphok แก้ไข DLIT-Google Apps : โรงเรียนลือวิทยาคม 2558
28 ก.ค. 2559 18:31 Jetsada Siriphok แก้ไข senang2
28 ก.ค. 2559 18:28 Jetsada Siriphok สร้าง senang2
28 ก.ค. 2559 18:24 Jetsada Siriphok แก้ไข ผู้จัดทำ
28 ก.ค. 2559 18:22 Jetsada Siriphok แก้ไข ผู้จัดทำ
28 ก.ค. 2559 18:14 Jetsada Siriphok แก้ไข ผู้จัดทำ
28 ก.ค. 2559 18:14 Jetsada Siriphok แก้ไข ผู้จัดทำ
10 ก.ค. 2559 21:32 Jetsada Siriphok แก้ไข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4
9 มิ.ย. 2559 00:04 Jetsada Siriphok แก้ไข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4
23 พ.ค. 2559 21:13 Jetsada Siriphok แก้ไข หน้าแรก
23 พ.ค. 2559 21:12 Jetsada Siriphok แก้ไข หน้าแรก
23 พ.ค. 2559 21:11 Jetsada Siriphok แก้ไข หน้าแรก
31 มี.ค. 2559 02:29 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข DLIT-Google Apps : โรงเรียนลือวิทยาคม
30 มี.ค. 2559 23:08 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข DLIT-Google Apps : โรงเรียนลือวิทยาคม
30 มี.ค. 2559 18:57 เจษฎา ศิริโภค แนบ 12651204_1337692926256923_3449957353051074191_n.jpg กับ คณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558
30 มี.ค. 2559 18:57 เจษฎา ศิริโภค สร้าง คณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558
30 มี.ค. 2559 18:46 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2559
30 มี.ค. 2559 18:46 เจษฎา ศิริโภค แนบ 1937020_1321337197892496_3937652413227679265_n.jpg กับ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2559