กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 ก.ค. 2559 18:32 Jetsada Siriphok แก้ไข DLIT-Google Apps : โรงเรียนลือวิทยาคม 2558
28 ก.ค. 2559 18:31 Jetsada Siriphok แก้ไข senang2
28 ก.ค. 2559 18:28 Jetsada Siriphok สร้าง senang2
28 ก.ค. 2559 18:24 Jetsada Siriphok แก้ไข ผู้จัดทำ
28 ก.ค. 2559 18:22 Jetsada Siriphok แก้ไข ผู้จัดทำ
28 ก.ค. 2559 18:14 Jetsada Siriphok แก้ไข ผู้จัดทำ
28 ก.ค. 2559 18:14 Jetsada Siriphok แก้ไข ผู้จัดทำ
10 ก.ค. 2559 21:32 Jetsada Siriphok แก้ไข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4
9 มิ.ย. 2559 00:04 Jetsada Siriphok แก้ไข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4
23 พ.ค. 2559 21:13 Jetsada Siriphok แก้ไข หน้าแรก
23 พ.ค. 2559 21:12 Jetsada Siriphok แก้ไข หน้าแรก
23 พ.ค. 2559 21:11 Jetsada Siriphok แก้ไข หน้าแรก
31 มี.ค. 2559 02:29 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข DLIT-Google Apps : โรงเรียนลือวิทยาคม
30 มี.ค. 2559 23:08 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข DLIT-Google Apps : โรงเรียนลือวิทยาคม
30 มี.ค. 2559 18:57 เจษฎา ศิริโภค แนบ 12651204_1337692926256923_3449957353051074191_n.jpg กับ คณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558
30 มี.ค. 2559 18:57 เจษฎา ศิริโภค สร้าง คณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558
30 มี.ค. 2559 18:46 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2559
30 มี.ค. 2559 18:46 เจษฎา ศิริโภค แนบ 1937020_1321337197892496_3937652413227679265_n.jpg กับ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2559
30 มี.ค. 2559 18:45 เจษฎา ศิริโภค แนบ 1934494_1321337171225832_8883175659333210753_n.jpg กับ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2559
30 มี.ค. 2559 18:44 เจษฎา ศิริโภค แนบ 12553037_1321337234559159_365521310056412871_n.jpg กับ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2559
30 มี.ค. 2559 18:43 เจษฎา ศิริโภค แนบ 5474_1325860054106877_3396119867862737049_n.jpg กับ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2559
30 มี.ค. 2559 18:43 เจษฎา ศิริโภค แนบ 12553028_1325860040773545_7229095136348094261_n.jpg กับ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2559
30 มี.ค. 2559 18:43 เจษฎา ศิริโภค สร้าง รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2559
30 มี.ค. 2559 11:09 เจษฎา ศิริโภค ย้ายหน้า DLIT-Google Apps : โรงเรียนลือวิทยาคม
30 มี.ค. 2559 10:50 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข DLIT-Google Apps : โรงเรียนลือวิทยาคม