ครูผู้สอน

เจษฎา ศิริโภค

ภูมิลำเนา : อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ


การศึกษา :

พ.ศ. 2540 ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ศ. 2545 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2557 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ


การทำงาน :

พ.ศ. 2545 - 2548 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29


ความสามารถ :

- ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์

- เขียนโปรแกรม

- สร้าง/ออกแบบ/จัดทำเว็บไซต์

- ออกแบบกราฟิก บันทึกเสียง ตัดต่อวิดีโอ


ติดต่อ :

fb.com/krujet , LineID : jetpatum

email : krujet@patum.ac.th