วิทยาการคำนวณ ม.5

ข้อมูลมีคุณค่า

การเก็บรวบรวม และสำรวจข้อมูล

  • กิจกรรมที่ 2.1 ข้อมูลตอบโจทย์ (รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน)

  • กิจกรรมที่ 2.2 ผู้จัดการข้อมูล(ตอนที่ 1 และ 2) , วีดีโอประกอบใบกิจกรรมตอนที่ 1, วีดีโอประกอบใบกิจกรรมตอนที่ 2 (ดาวน์โหลดไฟล์ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ที่นี่ )

  • (วิธีภ่ายภาพหน้าจอ ด้วยแป้น Print Screen มาใส่ใน Word ให้ศึกษาจาก Youtube), วิธีส่งงาน อ่านที่หน้าสุดท้ายในบใงาน

  • กิจกรรมที่ 2.2 ผู้จัดการข้อมูล(ตอนที่ 3 และ 4) , วีดีโอประกอบใบกิจกรรมตอนที่ 3, วีดีโอประกอบใบกิจกรรมตอนที่ 4 (ดาวน์โหลด Excle ได้ที่นี่)

  • เฉลยใบกิจกรรมที่ 2.2 ตอนที่ 3 คลิกที่นี่ , ตัวอย่างไฟล์ Excle ตอนที่ 3 คลิกที่นี่

  • กิจกรรมที่ 2.3 นักสำรวจ, ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบใบงาน ที่นี่, ใบงานนี้ ส่งภาพถ่่ายกราฟของนักเรียนคลิก ที่นี่ (PADLET), วิธีส่งงานด้วย PADLET คลิก ที่นี่)

การวิเคราะห์ข้อมูล

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ และการสื่อสารด้วยข้อมูล

ภาคเรียนที่ 1 /2564