วิทยาการคำนวณ ม.6

การแบ่งปันข้อมูล

[  PDF , PPT  ]

2. บล็อกเกอร์มือใหม่

3. แฟ้มสะสมงานโดนใจ

ปัญญาประดิษฐ์

[  PDF , PPT  ]

แนวคิด 5 ประการของปัญญาประดิษฐ์

ตรรกะพารวย

นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 1

นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 2

สอน AI 1

สอน AI 2

พลเมืองดิจิตอล

เส้นทางพลเมืองดิจิทัล

อาชีพยุคดิจิตอล

อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่ออาชีพ